Rapadilino - Erbin pareesi -Dysmelia Yhdistys

Sivut ovat vielä päivityksen alla...

REDy ry — Kolmen pienvammaryhmän yhteinen yhdistys

REDy ry on perustettu vuonna 1999 toimimaan yhdyssiteenä niille henkilöille, joilla on Erbin pareesi, Dysmelia tai Rapadilino – sekä heidän läheisilleen.

REDy ry on Invalidiliiton jäsenyhdistys. Liittymällä Redy ry:n jäseneksi saat myös Invalidiliiton jäsenedut, kuten IT-lehden. Yhdistyksessä on yli 200 jäsentä. Yhdistys välittää vertaistukea sekä järjestää erilaisia tapaamisia ja tapahtumia. Tärkein niistä on vuositapaaminen keväisin, jossa päätetään sääntömääräisistä asioista, mutta joka on samalla myös todella tärkeä vertaistapaaminen kaikille yhdistyksen jäsenille. Paikallistapaamisia järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan.

Puheenjohtajana toimii 2023-2024 Johanna Mansner, varapuheenjohtajana Samiya Neppenström, ja sihteerinä Heta Sillanpää. Yhdistyksen hallitus koostuu yhdistyksen jäsenistä, jotka vapaaehtoisesti koordinoivat yhdistyksen toimintaa. REDy ry pitää yhteyttä myös ulkomaisiin yhdistyksiin ja pyrkii näin pysymään ajanhermolla vammaryhmiä koskevissa asioissa. Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut, jossa käydään vilkkaasti keskusteluja, lisäksi Facebookista löytyy myös Dysmelia keskusteluryhmä. Yhdistys toivottaa sinutkin mukaan mukavaan toimintaan!

Me emme anna lääketieteellisiä suosituksia, emmekä ota kantaa eri hoitomuotoihin.

Pyrimme parhaamme mukaan tarkastuttamaan sen informaation oikeellisuuden, minkä näille sivuille laitamme, jos se ei ole lääkärin tai muun asiantuntijan kirjoittamaa.

Erbin pareesi ja Dysmelia osioiden teksteissä on käytetty suurimmaksi osaksi lähteenä Invalidiliiton erbin pareesi – opasta ja dysmelia – opasta joihin löydät linkit sivuiltamme. Muina lähteinä on sairaanhoitoalan ammattilaisia sekä diagnosoituja/heidän vanhempiaan, erityisesti valokuvista voimme kiittää jäseniämme.

Meidän tavoite

Tavoitteenamme on antaa puolueetonta tietoa yhdistyksemme piirissä olevista vammaryhmistä, hoito- ja tukimuodoista, sekä yhdistyksemme jäseniä koskettavista tapahtumista. Näiden lisäksi pyrimme lisäämään vammaryhmien tunnettavuutta mahdollisuuksiemme mukaan.

Yhdistyksen toimintaa hallinnoi hallitus, joka valitaan vuosikokouksen yhteydessä. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaehtoistoimintaan. 

Liity jäseneksi

Yhdistykseen voi liittyä yli 15-vuotias henkilö, joka kuuluu johonkin REDy ry:n kolmesta vammaryhmästä. Jos lapsi on alle 15-vuotias jäsenasioita hoitaa hänen huoltajansa.

Kannatusjäseksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö tai yritys, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä jäsensivulta.

Tulevat tapaamiset

Paikallistapaamiset

Oletko suunnittelemassa paikallistapaamista tai olisiko sinulla kiinnostusta järjestää tapaamisia alueellasi? 
Ole yhteydessä hallitukseen, niin jaamme tapaamiskutsua muille jäsenille tai autamme sinua alkuun tapaamisten järjestämisessä.

REDy ry tukee myös paikallistapaamisia, olethan siis matalalla kynnyksellä yhteydessä hallitukseen, mikäli toivot tukea esimerkiksi välipalatarjoiluun vertaistapaamisen yhteydessä.