Proteesit

Mikä on proteesi ?
Proteesi on tekninen laite, jonka tarkoituksena on korvata puuttuvaa raajaa tai raajan osaa ja siten edistää yksilön toimintakykyä. Yläraaja-proteesin tehtävänä on saada aikaan tukeva tartuntaote ja vähentää vanhempien ja myöhemmin nuoren tai aikuisen vammaisen mahdollisesti kokemaa kosmeettista haittaa. Ala-raajaproteesin ensisijaisena tavoitteena on mahdollisimman normaalin liikkumisen mahdollistuminen.

Proteesi – Ottaa vai jättää?
Proteesi voi olla dysmeliavammaiselle hyödyllinen apuväline, mutta aina proteesin käyttäminen ei ole paras vaihtoehto eikä se sovi jokaiselle. Pienen lapsen protetisoinnista päätöksen tekevät vanhemmat ja jokaisen perheen täytyykin itse miettiä protetisointiin liittyvät hyödyt ja haitat. Lapsen kasvaessa hän itse päättää, käyttääkö proteesia vai ei, ja vanhempien tulisi kunnioittaa tätä päätöstä.

Protetisointipäätöstä tehdessään vanhempien on hyvä neuvotella terveydenhoitohenkilökunnan lisäksi myös toisten vammaisten lasten vanhempien ja vammaisten aikuisten kanssa, koska heillä voi olla kokemusta proteesin käytöstä sekä varhaisen käytön aloittamisen vaikutuksesta. Vanhempien tulisi huomioida näin saadun tiedon ja kokemusten lisäksi myös omat havaintonsa lapsestaan arkipäivän askareissa. Jo aloitettu protetisointiprosessi voidaan myös tarvittaessa keskeyttää.

Yläraajaproteesit

Proteesi valmistetaan aina yksilöllisesti. Yläraajaproteesit voidaan jakaa toimintansa perusteella kahteen pääryhmään: kosmeettisiin ja toiminnallisiin proteeseihin. Kosmeettinen proteesi on suunniteltu näyttämään niin luonnolliselta kuin mahdollista. Siinä ei ole liikkuvia osia ja se on erittäin kevyt. Dysmelialasten yläraajojen protetisointi voidaan aloittaa kosmeettisella proteesilla jo kahden kuukauden iässä. Tällöin ensisijainen tavoite on, että lapsi tottuu pitämään proteesia. Samalla voidaan helpottaa esimerkiksi kaksikätisten toimintojen sekä ryömimisen ja seisomaan nousemisen kehittymistä. Toiminnallisen proteesin käyttö aloitetaan mahdollisimman varhain n. 2v. lähtien, jotta lapsi oppii käyttämään sitä mahdollisimman monipuolisesti. Toiminnallisella proteesilla mahdollistetaan tarttumaote, jolloin proteesista on mahdollista saada suurta hyötyä arjen askareisiin.

Alaraajaproteesit

Alaraajan tai sen osan puuttuessa proteesi tarjoaa mahdollisuuden lähes normaaliin liikkumiseen. Myös useissa lievemmissä polven alapuolisissa alaraajadysmelia tapauksissa ilmenevän pohjeluun puutoksen takia jalka tarvitsee ylimääräistä tukea, proteesin. Joissain tapauksissa jalkaterä on liian heikko pystyäkseen kantamaan kehon painoa kunnolla, ja tällöin tehdään amputaatio, jotta saadaan kuormitusta kestävä tynkä. Amputaatio tehdään ennen kuin lapsi oppii seisomaan, tyypillisesti 3-12 kk:n iässä.

Toisinaan kuitenkin ortoosi, muovinen lasta pohjeluussa, antaa riittävän tuen jalalle eikä amputaatiota tarvitse tehdä. Yleensä alaraajaproteesi otetaan käyttöön noin 10 kuukauden ikäisenä, ennen lapsen pystyyn nousemista. Lapsen ensimmäinen proteesi on mahdollisimman yksinkertainen. Sen pääasiallinen tarkoitus on totuttaa sekä lapsi että vanhemmat proteesiin.Ensimmäisen proteesin kanssa lapsi oppii myös seisomaan ja kävelemään tavalliseen tapaan. Se toteutetaan siten, että lapsen kaatuessa
proteesi antaaperiksi, jotta vältytään mahdollisilta vaurioilta.